Klantenservice

Veelgestelde vragen

Om gebruik te kunnen maken van mobiel internet dient uw toestel te beschikken over de juiste APN instellingen. Let op! Uw toestel dient geschikt te zijn voor mobiel internet, kijk hiervoor in handleiding van uw toestel.

U kunt de APN instellingen op 3 manieren instellen:
1. Automatisch door een SMS te sturen met JA naar 1 3 0 0. U ontvangt dan binnen enkele seconden een bericht met de juiste instellingen. Deze dient u vervolgens te openen en op te slaan als dat gevraagd wordt. Na het opslaan kunt u direct gebruikmaken van mobiel internet! (Let op! deze dienst ondersteunt geen iPhones en sommige Android telefoons! Klik hier als u een Android of iPhone gebruikt)

2. Als het niet lukt om uw toestel automatisch in te stellen, kunt u op de volgende pagina van KPN uw toestel ook handmatig instellen: http://www.kpn.com/prive/service/Mobiel/toestelhulp.htm

3. Voor gevorderde gebruikers staan hieronder de gegevens die u kunt gebruiken:
- Naam van de APN: Ortel Internet
- APN: portalmmm.nl
- Alle andere velden kunt u leeg laten.

Was dit antwoord nuttig?

Helaas werkt de SMS functie 1300 niet voor de iPhones. Op de iPhone dient u de instellingen handmatig of de door Ortel ontwikkelde tool in te stellen:

Ga naar Mobiele netwerken (onder Instellingen »» Algemeen)

  • Hier staan 3 APN’s die u dient in te stellen, deze staan nu op: (iphonekpn.nl)
  • Deze 3 APN’s dient u te wijzigen in portalmmm.nl
  • Binnen enkele seconden is uw verbinding actief en kunt u gebruik maken van mobiel internet.
Was dit antwoord nuttig?

U kunt met uw Ortel Mobile SIM-kaart op uw Blackberry alleen gebruik maken van standaard internet diensten zoals: Surfen, Whatsapp etc. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van Blackberry diensten zoals Pingen etc. Dit komt doordat BlackBerry toestellen op een andere manier gebruik maken van het internet, namelijk via de BlackBerry Internet Service (BIS).

Was dit antwoord nuttig?

Met uw Ortel Mobile SIM kaart kunt u supergoedkoop van mobiel internet genieten. U kunt kiezen uit verschillende bundels die wij speciaal voor u hebben samengesteld. Kijk bij Mobiel internet welke bundel het beste bij u past en hoe u deze kunt activeren. Wel moet u na het activeren van de bundel uw internet instellingen configureren. Voor meer info klik hier.

Was dit antwoord nuttig?

U krijgt direct na het activeren een bevestigings-sms. Vanaf dat moment is uw mobiel internet bundel geldig. U dient wel te beschikken over de juiste APN instellingen. Klik hier voor de instellingen

Was dit antwoord nuttig?

U kunt de MB stand van uw internet bundel heel simpel opvragen via onderstaande gratis codes.

- Internet bundel (€ 2,50) - toets *120*001# en bel
- Internet PLUS bundel (€ 5,00) - toets *121*001# en bel
- 1 GB bundel (€10,00 indien online gekocht) -  toets *122*001# en bel
- 1 GB bundel (€10,00 indien geactiveerd per telefoon) - toets *123*001# en bel


In een paar seconden ontvangt u een SMS boodschap met de resterende MB's en de einddatum van uw bundel.

Was dit antwoord nuttig?

U kunt de einddatum van uw internet bundel heel simpel opvragen via onderstaande gratis codes.
Internet bundel (€ 2,50) - toets *120*001# en bel
Internet PLUS bundel (€ 5,00) - toets *121*001# en bel
1 GB bundel (€10,00) -  toets *122# en bel

In een paar seconden ontvangt u een SMS boodschap met de resterende MB's en de einddatum van uw bundel.

Was dit antwoord nuttig?

Mobiel internet wordt steeds belangrijker. Daarom beschermt KPN u en het netwerk met beveiligingsmaatregelen, en waarborgt het de dienstverlening door capaciteit (beschermende) maat-regelen.

Sinds 1 januari 2013 is in de Telecommunicatiewet het onderwerp Netneutraliteit opgenomen. Dit betekent o.a. dat er binnen de internettoegangsdienst niets geblokkeerd mag worden en dat verschillende verkeersstromen gelijk behandeld moeten worden. Hierop zijn tevens vier uitzonderingen benoemd.
Zo mag er bij netwerkcongestie de snelheid worden beperkt mits daarbij gelijke soorten verkeer gelijk worden behandeld. Ook mag een internet aanbieder onder voorwaarden ongevraagde communicatie en ander kwaadaardig internetverkeer blokkeren. Tenslotte mag ten uitvoering van een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel de toegang worden belemmerd.

In het vervolg van dit stuk legt KPN u graag uit in hoeverre en waarom het gebruik maakt van de genoemde uitzonderingsmogelijkheden, en wat u daar als gebruiker van merkt.

Beveiliging van de internetverbinding  en randapparatuur

KPN past een zogenaamde firewall voor inkomend verkeer toe op mobiele internet diensten. De firewall voorkomt dat derden ongevraagd data naar uw mobiele aansluiting  kunnen sturen, en daarmee ongewenste data volumes en kosten voor u veroorzaken. Daarnaast houdt de firewall andere bedreigingen vanuit het internet tegen.

Zakelijke klanten kunnen kiezen voor publiek internet of hun eigen APN (Access Point Name) voor toegang tot hun bedrijfsnetwerk. Op deze APN kunt u als zakelijke klant uw eigen security maatregelen configureren.

Bescherming tegen DDOS aanvallen

Als er een DDOS (Distributed Denial Of Services) aanval vanaf internet op het KPN netwerk plaatsvindt, kan KPN ingrijpen door het kwaadaardige verkeer selectief te onderscheppen. Daarbij kijkt KPN naar patronen om kwaadaardig verkeer van legitiem verkeer te kunnen onderscheiden en te blokkeren. Hiermee beschermt KPN zijn netwerk, en is er geen risico op onderbreking van de dienstverlening voor u.

Tegengaan van ongevraagde berichten (spambestrijding)

Wereldwijd is een groot deel (geschat wordt wel meer dan 90%) van het e-mailverkeer ongewenst verkeer. KPN en u hebben er groot belang bij dat er maatregelen worden getroffen om deze ‘spam’ zoveel mogelijk van het netwerk te weren. Niet alleen wordt daarmee voorkomen dat e-mailboxen ongewenst snel vol raken, maar als uit een netwerk heel veel spam-berichten worden verspreid zullen andere netwerkaanbieders in de wereld ertoe overgaan al het e-mailverkeer van dat netwerk te blokkeren (‘blacklisting’). KPN treft daarom maatregelen om zoveel mogelijk spam tegen te gaan.

Veel internet service providers blokkeren standaard Poort 25, en dus mail vanuit het internet om de verspreiding van spam tegen te gaan. Poort 25 wordt gebruikt door e-mailprogramma’s  zoals Outlook om mail te versturen via een mailserver (SMTP). Om u als mobiele klant  van KPN toch de mogelijk te bieden mail te versturen vanuit uw  account op uw smartphone zal KPN zorgen voor aflevering van mail, ontdaan van spam voor ruim 200 van deze internet service provider mail servers. KPN blokkeert dus geen Poort 25 t.b.v. mail vanuit de mobiele telefoon.

Het uitgaande e-mailverkeer naar de SMTP server van KPN is niet geblokkeerd tenzij KPN Spam of “abuse” detecteert.  Net als bij de bescherming tegen DDOS aanvallen kan KPN ingrijpen door het Spam verkeer selectief te onderscheppen. Daarbij kijkt KPN naar patronen om Spam verkeer van legitiem e-mail verkeer te kunnen onderscheiden en te blokkeren.

Maatregelen om capaciteit te waarborgen

Indien er een hoge piek in het internetverkeer optreedt, kan het voorkomen dat er congestie optreedt. Ook bij een storing in (een deel van) het netwerk kan het voorkomen dat er minder capaciteit beschikbaar is en er congestie optreedt. Congestie kan verschillend worden ervaren,  naast het gebruikers verkeer (data en spraak) is er ook  signalering nodig. Dit is benodigd om een verbinding tot stand te brengen en zal volgens de standaard  waar nodig  voorgaan om communicatie mogelijk te maken op de stromen van spraak en data. Binnen het internetverkeer wordt door KPN echter geen onderscheid gemaakt in verkeersstromen.

Vanwege de schaarste aan IPv4 adressen ontstaan door de groeiende behoefte aan mobiel internet toegang en om de capaciteit van internettoegang zo goed mogelijk te laten zijn past KPN “Carrier Grade NAT” toe op mobiele internetdiensten.

Snelheidsreductie bij overschrijding bundeltegoed voor consumenten

Voor consumenten biedt KPN bij steeds meer bundels de mogelijkheid dat klanten niet automatisch extra  gaan betalen bij overschrijding van het bundeltegoed, maar dat een reductie van de beschikbare bandbreedte op de mobiele verbinding naar het internet wordt geïnitieerd. Hiermee worden extra kosten voor klanten voorkomen. Wanneer uw bandbreedte wordt gereduceerd wordt u hiervan per sms op de hoogte gebracht. Of deze snelheidsreductie voor uw abonnement van toepassing is hangt af van welk aanbod u in uw contract gebruik maakt. De snelheidsreductie gebeurt onafhankelijk van het soort data over de internetverbinding.

Gebruik van internationale standaarden

KPN streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Wij investeren daarom in een mobiel netwerk dat is ingericht volgens de geldende internationale technische standaarden. Volgens die standaarden worden spraak (traditionele telefonie) en de zogenaamde signalering (noodzakelijke uitwisseling van gegevens tussen netwerk en randapparaat om de dienst mogelijk te maken, inclusief sms) iets anders behandeld dan de data (internet) dienstverlening.

Zie voor de internationale standaarden, bijvoorbeeld de volgende websites:

  • GSMA; http://www.gsma.com/technicalprojects/technical-programme
  • ETSI  en het 3G Partnering Program (3GPP); http://www.etsi.org/about/our-global-role/3gpp

In het GSM (‘2G’) radionetwerk betekent dit dat er in het radionetwerk tijdsloten worden toegewezen aan signalering, spraak en data. In het UMTS (’3G’) en het LTE (‘4G’) radionetwerk betekent dit dat spraak in een andere Quality of Service (QoS) klasse wordt ingedeeld dan data (ETSI 3GPP TS 23.107).

Bij mobiele netwerken is er vooraf geen speciale capaciteit gereserveerd voor klanten in het (radio)netwerk. De capaciteit wordt altijd gelijk verdeeld onder klanten die het netwerk gelijktijdig gebruiken. KPN bepaalt de noodzakelijke capaciteit van het mobiele netwerk op basis van het verwachte gebruik. Dit wordt bepaald aan de hand van verwachte aantal klanten en de trend in het waargenomen piekverkeer. Uitbreidingen worden tijdig opgestart binnen de capaciteits- en planningsrichtlijnen.

Naleving wettelijke verplichtingen

Tot slot zorgt KPN voor uitvoering van wettelijke maatregelen zoals het instellen van datalimieten bij dataroaming en de uitvoering van gerechtelijke bevelen.

KPN klanten met een mobiel abonnement kunnen deze ook gebruiken in de EU en de rest van de wereld.  KPN is verplicht het internet gebruik in het buitenland standaard voor iedere klant te blokkeren bij het passeren van de €50 excl. btw limiet aan data kosten als gevolg van een wettelijke maatregel. Klanten worden per SMS geïnformeerd over het naderen en passeren van de limiet en kunnen deze blokkade ongedaan maken door het sturen van een SMS aan 1330.

KPN zal toegang tot bepaalde sites nooit blokkeren tenzij een gerechtelijk bevel daartoe dwingt.

Was dit antwoord nuttig?

Wanneer u gebruik maakt van internet via uw mobiele telefoon, heet dat ‘dataverbruik’. Wanneer u gebruik maakt van mobiele netwerken in het buitenland, heet dit ‘roaming’. Dataroaming betekent dus het gebruik maken van mobiel internet in het buitenland.

Was dit antwoord nuttig?

Sinds 1 juli 2015 kunt u met uw Ortel simkaart gebruik maken van internet in het buitenland. Hiervoor gelden andere tarieven. Die vindt u hier.

Was dit antwoord nuttig?

De snelheid van mobiel internet bepaalt de benodigde tijd voor een mobiel apparaat om data te versturen of ontvangen. Deze snelheid wordt uitgedrukt in Mbps, Megabit per seconde of Kbps, Kilobit per seconde (8 Megabit is 1 MB). Een hogere internetsnelheid zorgt er voor dat een website of app sneller laadt en verkort de downloadtijd. Voor streamen geldt, dat een hogere internetsnelheid zorgt voor een betere en ononderbroken verbinding. Het versturen en ontvangen van berichten via apps (zoals Whatsapp) is minder afhankelijk van de internet snelheid omdat de hoeveelheid data van een bericht meestal erg klein is.

Ortel Mobile biedt standaard een downloadsnelheid van maximaal 25 Mbit/s en een uploadsnelheid van 10 Mbit/s.

Was dit antwoord nuttig?

Contact en aanvraag formulieren